Δ.Δ.Ε. Καβάλας – Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2019

Posted in Ανακοινώσεις, Εξετάσεις, Μαθητές, Πανελλαδικές, Φυσική Αγωγή.