Πλήρωση θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Posted in Ανακοινώσεις, Αποσπάσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι.