Πλήρωση θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf 3378 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ KEA 23-5-19 1,022 KB
doc ΑΙΤΗΣΗ Κ.Ε.Α.-Ιονίων Νήσων 101 KB
doc ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N1599_ΚΕΑ_ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 38 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Αποσπάσεις, Εκπαιδευτικοί, Μόνιμοι.