Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων – Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Posted in Εξετάσεις, Μαθητές, Πανελλαδικές, Φυσική Αγωγή.