Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ82 Μηχανολόγων, Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης και Μουσουλμανικής Θρησκείας στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΔΕ_ΑΜΘ 180 KB
doc Υπόδειγμα αίτησης_ΠΕΚΕΣ 33 KB
doc Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης N1599 38 KB