Ανακοίνωση πινάκων και προγράμματος συνεντεύξεων για τις θέσεις των υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Ε.Κ.Φ.Ε.

Posted in Γενικές, Δομές-Φορείς, Ε.Κ.Φ.Ε., Σημαντικά Νέα.