Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου19 του ν.4559/2018 (Α ́142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 τουν. 4589/2019(Α ́ 13)

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Μαθητές, Πανελλαδικές, Σημαντικά Νέα.