Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σερρών για το σχολικό έτος 2018-2019