Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Posted in Ανακοινώσεις, Δομές-Φορείς, Εκπαιδευτικοί, ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.