Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Σερρών

Παρακάτω θα βρείτε μια εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, υλοποιημένη από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σερρών, σε Access 2007. Περιέχονται όλες οι οδηγίες που θα χρειαστείτε.

 

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
zip protocol_schools Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
4 MB