Ανακοινοποίηση – Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2018-2019

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 94 KB
xls ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 75 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Μεταθέσεις, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα.