Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί που αποδέχτηκαν τη τοποθέτηση τους για το πρόγραμμα απόκτησης κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής ΚΠπ – Σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφτεί

 

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2018:

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στη Δ.Δ.Ε Σερρών, υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους και υπογράφουν αυτοπροσώπως τις συμβάσεις εργασίας.

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2018:

Οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται στις σχολικές μονάδες.

 

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 37 KB
pdf ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 171 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα.