Εγκύκλιος έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018- 2019

  • Οι εκπαιδευτικοί που  επιλέχθηκαν οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.
  • Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιλέχθηκαν εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε μία από τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών ηλεκτρονικό μήνυμα έως και την Παρασκευή 28-12-2018.

E-mail Δ.Δ.Ε. Σερρών : mail@dide.ser.sch.gr

Posted in Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Γενικές, Σημαντικά Νέα.