Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μορίων μετάθεσης για γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2018-2019

Posted in Ανακοινώσεις, Μεταθέσεις, Μόνιμοι, Σημαντικά Νέα.