Πίνακες κατάταξης Αναπληρωτών Ενισχυτικής και κατανομής Ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
xls ΠΕ02 16 KB
xls ΠΕ03 10 KB
xls ΠΕ04.01 9 KB
xls ΠΕ04.02 8 KB
xls ΠΕ06 9 KB
xls ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ 2018-2019 109 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Ενισχυτική ΠΔΣ, Σημαντικά Νέα.