Σεμινάριο με θέμα: «Σχολική Λέσχη Ανάγνωσης: Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας»