1ο ΓΕ.Λ. Σερρων – Τοξικότητα Χημικών, Φυτοφαρμάκων τροφίμων και συμπληρωμάτων