25-09-2018 Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ11

       Σας ενημερώνουμε ότι στον συγκεντρωτικό πίνακα λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων προέκυψαν επιπλέον κενά στον κλάδο ΠΕ11 στο Γ/σιο Μαυροθάλασσας (10 ώρες) και στο ΓΕΛ Μαυροθάλασσας (5 ώρες).

       Για τον λόγο αυτό, καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ11 να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης ΜΟΝΟ για τα κενά αυτά είτε αυτοπροσώπως (Γρ. 4) είτε με FAX (2321047531) είτε με e-mail (mail@dide.ser.sch.gr) μέχρι αύριο, Τετάρτη 26-09-2018 και ώρα 9:00 π.μ..