Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Τακτικού Προϋπολογισμού) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δ.Ε. Σερρών

Λήψη αρχείου (.38-Τοποθέτηση-διάθεση-αναπλ-TAKTIKOY_signed.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Γενικές, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.