Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Τακτικού Προϋπολογισμού) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δ.Ε. Σερρών

Λήψη αρχείου (2018_09_18-Πραξ.34-Τοποθέτηση-διάθεση-αναπλ-TAKTIKOY-ΠΕ03.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα, Τοποθετήσεις.