Τοποθετήσεις-Διαθέσεις αναπληρωτών Πράξεων ΕΣΠΑ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησης τη Δευτέρα 10-09-2018.

Posted in Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα.