2η Ανακοινοποίηση – Ανακοίνωση του πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων – Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών