Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σχετικά με θέματα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.

Λήψη αρχείου (-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ-ΔΝΤΩΝ-ΥΠΟΔΝΤΩΝ.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Εκπαιδευτικοί.