Απόφαση παράτασης προθεσμίας δικαιολογητικού Γνωμοδότησης Υγειονομικής Επιτροπής από υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Λήψη αρχείου (-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΟΠΗΣ.pdf, PDF)