Προκήρυξη Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Σχετικά Έγγραφα

File Description File size
pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2 1.001 KB
doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ 438 KB
Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Σημαντικά Νέα.