Πρόσκληση εκδήλωσης εκ νέου ενδιαφέροντος (65EΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει

Λήψη αρχείου (6ΠΕ4653ΠΩ-5ΣΒ.pdf, PDF)