Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (66EΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει

Λήψη αρχείου (5ΖΚ4653ΠΩ-ΒΥΓ.pdf, PDF)