Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει

Λήψη αρχείου (-ΘΕΣΗΣ-ΓΕΝ_ΔΙΕΥΘ-ΔΙΟΙΚ.-ΠΑΝ.-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ_signed.pdf, PDF)

Posted in Λοιπές.