Ενημέρωση για Υπηρεσιακές Μεταβολές 2018

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον μήνα Ιούλιο ενδέχεται να γίνουν υπηρεσιακές μεταβολές.

Για τον λόγο αυτό να παρακαλούμε  να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα

της Δ/νσης ούτως ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες

των μεταβολών αυτών.

Posted in Ανακοινώσεις, Γενικές, Σημαντικά Νέα.