Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ

Λήψη αρχείου (prok_sde_2018.pdf, PDF)

Posted in Ανακοινώσεις, Αποσπάσεις, Εκπαιδευτικοί, Σημαντικά Νέα.