Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε εκπαιδευτικούς

Για την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών σχετικά με την υποβολή αιτήματος από τους εκπαιδευτικούς (μονίμους & αναπληρωτές) με θέμα τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3525/2007 και προκειμένου το Υπηρεσιακό […]