Διευκρινίσεις για δηλώσεις υπεραριθμίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Το ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης υπεραριθμίας θα είναι ανοικτό από σήμερα Δευτέρα 11.30 π.μ.. Παρακαλείστε να διαβάσετε τις νέες οδηγίες και να συμπληρώσετε τις νέες αιτήσεις καθώς αυτές έχουν τροποποιηθεί.