Ανακοινοποίηση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση-συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών στο 4ο Γ/σιο Σερρών και στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, εντός των οποίων έχει οριστεί να λειτουργήσει το σχολικό έτος 2019-2020 “Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)