Ανακοινοποίηση – Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα λειτουργικών κενών -πλεονασμάτων Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μονίμων εκπαιδευτικών, προς τούτο η Δ.Δ.Ε. Σερρών καλεί τους παρακάτω εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση :

Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεων όλων των μονίμων εκπαιδευτικών, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί α) που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ (θα τοποθετηθούν προσωρινά μέχρι νέα τοποθέτησή τους σε λειτουργικά κενά), β) που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ και εντός ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ […]

Ανακοίνωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Ε. Σερρών και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Η υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων  και Ε.Κ. (Εργαστηριακών Κέντρων) θα διεξαχθεί αποκλειστικά την Τρίτη 25-07-2017 και μέχρι ώρα 15.00,