Κάλυψη λειτουργικών κενών ΠΕ19-20

Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20 —  δεν έχουν διατεθεί (μερικώς ή ολικώς) στην Α/θμια και — δεν καλύπτουν το συνολικό τους ωράριο στις συστεγαζόμενες  σχολικές μονάδες (σε Νιγρίτα, Μαυροθάλασσα, Σκούταρι, Αλιστράτη, Ν. Ζίχνη, Ν. Σκοπό, Βυρώνεια, Κ. Πορόϊα, Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια) […]