ΝΕΑ ανακοίνωση του πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων – ΝΕΑ υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών

Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Τετάρτη 12-09-2018 μέχρι και την Πέμπτη 13-09-2018 (ώρα 13.00  μ.μ. ) Τονίζουμε ότι οι προηγούμενες αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.