Προκήρυξη Προγράμματος «Παιδί και Υγεία: Πρόληψη-Πρώτες Βοήθειες»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης / Κατάρτισης με τίτλο «Παιδί και Υγεία: Πρόληψη-Πρώτες Βοήθειες». Χρόνος υλοποίησης: 9-11 Δεκεμβρίου 2016