Καταγραφή εξοπλισμού κατηργημένων Σχολικών Μονάδων

Από τις επισκέψεις στις καταργημένες, συγχωνευμένες Σχολικές μονάδες καταγράφηκε το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό (πολλαπλών χρήσεων και αναλώσιμο). Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη διάθεση του καταγεγραμμένου εξοπλισμού σε ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες.