ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2017»: Μια δράση διεπιστημονική και διαχρονικά διδακτική!

       Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, περισσότεροι από 10000 μαθητές και 800 εκπαιδευτικοί σε περισσότερα από 400 σχολεία της χώρας, την ώρα ακριβώς που μεσουρανούσε ο Ήλιος, με πολύ απλά μέσα, ακολούθησαν πιστά τα βήματα και τους συλλογισμούς του […]