Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018

Ενόψει  της έναρξης  των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων για το σχ. έτος 2017-18 σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση grfysagogis@dide.ser.sch.gr, και μόνο , την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  των ομάδων σας για συμμετοχή στους Πανελλήνιους Σχολικούς  Αγώνες  Ομαδικών Αθλημάτων  στα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Δ.Δ.Ε. Ανατ.Θεσσαλονίκης – Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία(αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2017-18

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Ως προς τον τόπο υγειονομικής εξέτασης & πρακτικής δοκιμασίας(κλασικός αθλητισμός) και το πρόγραμμα των υποψήφιων Τ.Ε.Φ.Α.Α.