ΕΚΦΕ Σερρών – Εκπαιδευτικής δράση: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης»

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Κω και Θεσπρωτίας, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικών Εφαρμογών (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ) και του Υπουργείου Παιδείας, διοργανώνουν και […]