Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενόψει της έναρξης των εξετάσεων των Eιδικών Μαθημάτων, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων