Ανακοίνωση του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Δ.Δ.Ε. Σερρών

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω πίνακα κατατίθενται στα γραφεία της διεύθυνσης ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2321047531 από Τρίτη 13-06-2017 έως και την Πέμπτη 15-06-2017 και ώρα 15.00.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να