Οδηγίες εύρεσης εντύπων Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας, από Δευτέρα 05.06.2017 θα βρουν τα έντυπα απόλυσης τους στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών.

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/13.4.2017), 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314/τ.Β΄/13.4.2017) και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313/τ.Β΄/13.4.2017) υπουργικές αποφάσεις, καλεί (α) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, […]