Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Τακτικού Προϋπολογισμού) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δ.Ε. Σερρών

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας (Τακτικού Προϋπολογισμού) να παρουσιαστούν στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησης τη Δευτέρα 10-09-2018.

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ‐Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής […]

Συμπληρωματική πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η δήλωση περιοχών προτίμησης σε αιτήσεις αναπληρωτών / ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Η επιλογή των περιοχών γίνεται επιλέγοντας «Προβολή/Επεξεργασία» από το «Ιστορικό αιτήσεων». Προθεσμία υποβολής από 24-08-2018 έως και 30-08-2018. Τηλ. Δ.Δ.Ε. Σερρών: 23210-47539 23210-47542

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από Παρασκευή 13 Απριλίου 2018                                                       έως και Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.