Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης κλάδων Γενικής Εκπ/σης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κών σχ. έτους 2016-2017