Λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ για αναπληρωτές

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν τις προτιμήσεις τοποθέτησης στη δήλωση που τους έχει δοθεί και να την καταθέσουν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών  ή να την αποστείλουν με fax στο 2321047531 μέχρι τις 07-09-2017 και ώρα 3.00 μ.μ.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018

Οδηγίες εύρεσης εντύπων Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας, από Δευτέρα 05.06.2017 θα βρουν τα έντυπα απόλυσης τους στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών.