Ενημέρωση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από Παρασκευή 13 Απριλίου 2018                                                       έως και Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.