Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 στο Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο να κάνουν αιτήσεις εφόσον το επιθυμούν για διάθεση/απόσπαση σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης μέχρι τη Δευτέρα 13/11/2017 και ώρα 3.00 μ.μ.