Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε. κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε. Θ. (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και τις Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε. Θ. για το σχολικό έτος 2017-2018

Ορθή επανάληψη – Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Αθήνα) και τις Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το σχολικό έτος 2017-2018