Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μορίων μετάθεσης για μετάθεση α) σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία σχολικού έτους 2017-2018

Μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων και εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ, σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία σχολ. έτους 2017-18.

Ανακοινοποίηση – Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μορίων μετάθεσης για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2017-2018

Μετά από επανέλεγχο της υπηρεσίας ανακοινοποιούμε τον πίνακα μορίων για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή ως προς την εγγραφή του εκπαιδευτικού, κ. Παπάζη Στέργιου κλ.ΠΕ18.12, που αφορά τη μοριοδότηση εντοπιότητας .