ΝΕΑ ανακοίνωση του πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων – ΝΕΑ υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών

Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Τετάρτη 12-09-2018 μέχρι και την Πέμπτη 13-09-2018 (ώρα 13.00  μ.μ. ) Τονίζουμε ότι οι προηγούμενες αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Ανακοίνωση τροποποιημένου πίνακα κενών πλεονασμάτων – προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνουμε τον τροποποιημένο πίνακα κενών πλεονασμάτων και καλούμε τους εκπαιδευτικούς να τον μελετήσουν εκ νέου, λόγω αλλαγών που προέκυψαν σε αυτόν, διότι υπήρξαν: α) μετεγγραφές μαθητών σε σχολικές μονάδες και β) αλλαγές μαθητών σε ομάδες προσανατολισμού. Ειδικότερα, καλούμε όσους εκπαιδευτικούς […]

Παράταση υποβολής ενστάσεων για τις αποσπάσεις στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού ως ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, αντί της Δευτέρας 16 Ιουλίου […]